De OS Balans is een tool waarmee u een balans kunt opmaken van het organische stofbeheer van uw perceel of bedrijf. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de aanvoer van effectieve organische stof met gewasresten, groenbemesters en organische meststoffen en de afbraak van organische stof in de bodem. Dit doet u door enkele bodemkenmerken, uw bouwplan en de mestgiften in te voeren. Met het resultaat ziet u meteen of u een positieve balans heeft voor organisch stof en welk deel van uw fosfaatruimte is ingevuld.

Inloggen
Registreer
Handleiding
Meer informatie?Nieuws

Meer nieuws